Zdravotní pojišťovny

V současné době má naše ordinace smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:


111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky

213 – Revírní bratrská pokladna