Závodní péče

K preventivním prohlídkám závodní péče je třeba vzít s sebou výpis z dokumentace ošetřujícího obvodního lékaře a formulář zaměstnavatele (3x) se základními údaji (profese a náplň zaměstnání, zda se jedná o vstupní, periodickou, výstupní či mimořádnou preventivní prohlídku, popř. doplnění – práce ve výškách, noční práce, řízení referentských vozidel apod.)

UPOZORNĚNÍ

Od 1.4.2012 již není možné zapůjčení celé zdravotnické dokumentace pro potřeby závodní péče, je třeba si opatřit výpis z dokumentace opatřený razítkem a podpisem registrujícího lékaře.

Zároveň je nutné, aby formuláře zaměstnavatele k závodním preventivním prohlídkám byly ve trojím vyhotovení:

1x pro zaměstnavatele

1x pro závodního lékaře do dokumentace

1x proposuzovaného zaměstnance

Tento postup vyplývá ze zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, §42, od.1., písm. b, platný od 1.4.2012