Archive for May, 2020

Informace o provozu ORDINACE

Sunday, May 24th, 2020

Vážení pacienti,

všechna vyšetření v naší ambulanci poskytneme nadále po předchozí telefonické konzultaci s lékařem v ordinační době 7:00 – 11:00 hod., ve středu odpoledne v době ordinace.

Recepty posíláme formou SMS na Váš telefon.

Seznam léků, které potřebujete, můžete zanechat na INFORMACÍCH v obálce s Vaším jménem a aktuálním telefonním číslem.

Vzhledem k doporučení Ministerstva zdravotnictví stran pandemie koronavirem by měl v současné době poskytovatel ambulantní péče zajistit péči o pacienty tak, aby nedocházelo k přítomnosti více než tří osob v čekárně současně (jeden pacient přichází, jeden odchází, jeden čeká na vyšetření). Toto nejsme schopni zajistit (nemáme hlídače v čekárně), proto bude zatím čekárna uzavřena i nadále. Ale všechny pacienty vyšetříme po předchozí telefonické dohodě ve stanovenou dobu. Co lze zvládnout telefonicky či elektronicky, poskytneme především touto cestou. Na preventivní prohlídky i závodní preventivní prohlídky apod. také objednáváme.